Apie ratą, verpimo ratelį ir Indijos vėliavą

Verpimas? Būna lėtasis, būna ir greitasis. Prie jo šį mėnesį dar sugrįšiu. O šiandien siūlau prisiminti nuotykius verpėjų, nuo kurių prasidėjo moderniosios Indijos istorija. Šiandien ji tęsiasi greitosios mados tempu. Turbūt nieko keisto: prasidėjo lėtai, o tada… įsibėgėjo.

Noriu papasakoti apie ratą, kuris yra Indijos mitologijos dalis, Indijos filosofijos dalis, Indijos pilietinio pasipriešinimo simbolis bei priemonė nuriedėti į nepriklausomybę, taip pat ir opių šiuolaikinės Indijos problemų kaltininkas. Manau, jeigu paprasčiausias ratas jau pradėjo skambėti nepaprastai, dar kartą nustebkite – tai ne šiaip ratas, o verpimo ratelis.

Pasaulis sukasi ratu

Nieko keisto mitais apipintos valstybės vėliavoje matyti ratą – be pradžios ir pabaigos, tačiau su aiškiai matomais dvidešimt keturiais stipinais, dar vadinamą dharmos ratu. Dharma yra tai, kas laiko, palaiko visatos santvarką, dermę; dharma yra ir pats ratas, ir dėsnis, ir pirmapradis, visuotinis įstatymas, pagal kurį sukasi visas šis pasaulis ir kuris tą sukimąsi palaiko. Jis nėra nei teisingas, nei neteisingas – jis sukasi, nes juk negali nesisukti būdamas apvalus.

Tokį simbolį, kokį šiandien matome vėliavoje, III a. pr. Kr. išpopuliarino karalius Ašoka, susižavėjęs budistiniu mokymu ir visoje karalystėje liepęs iškalti savo ediktus – 24 budistinio kelio priesakus, lydimus rato simbolio. Dharma – nepaneigiamas įstatymas, o budistinė dharma liudija teisingą ir garbingą žemiškos santvarkos idealą.

(Ne)įdomioji istorija

1947 metais Indija išskleidė savo nacionalinę vėliavą su dharmos ratu centre – kuriant modernią Indijos valstybę toks simbolis labai tiko: juk, atsižvelgiant į visus Visatos dėsnius – Indija turi teisę egzistuoti! 24 priesakai, gimę Indijos žemėje, ir toliau čia vyraus – Indija egzistuos pačia teisingiausia, labiausiai subalansuota žemiškąja santvarka. Gražūs užmojai – sakau žvelgdama į konservatyvią, patriarchalinę visuomenę, tylinčias moteris, smogą, šiukšles, dirbtinį auksą ir iki dantų apsiginklavusią, korumpuotą šiuolaikinę Indiją.

Tačiau vienas žmogus, daugumai žinomas Mahatma Gandis, ne tik šnekėjo apie minėtus idealus, bet ir stengėsi laikytis duoto žodžio, o į Indijos vėliavą įpaišė verpimo ratelį.

Istorija liudija, jog viename iš pirminių valstybinės vėliavos variantų iš tiesų buvo pavaizduotas visas verpimo ratelis – tik vėliau supaprastintas, o gal kaip tik patobulintas, t. y. suapvalintas į dharmos ratą.


Ratelis
Karinos Ikasalaitės nuotrauka

Kodėl ratelis?

Tekstilė iš tiesų suvaidino nemenką vaidmenį kuriantis moderniajai Indijai. Toks vientisas politinis-teritorinis darinys, kokį matome šiandien, iki XX a. subkontinente neegzistavo. Nuo XVII a. pradžios čia po truputį įsigalėjo ekonominė britų įtaka, užaugusi iki kolonijinės priespaudos – ne tik gudriai kontroliavusios vietinę ekonomiką, bet ir suteikusios progą į vietinę kultūrą (ar kultūras) žiūrėti iš aukšto.

Prasidėjusi tekstilės amato modernizacija ir pramoninės tekstilės Didžiojoje Britanijoje atsiradimas buvo lemiamas Indijos ekonomikai: XIX a. pabaigoje rankomis austa indų tekstilė tapo per brangi eksportuot, o britai Indiją užvertė pigiais pramoniniais audiniais, todėl vietinė ekonomika stojo. Verpėjai ir audėjai liko ne tik be darbo ir pajamų, bet… net ir vienintelis dar įperkamas rūbas – ir tas siūlomas brito! Tai iš tiesų buvo paradoksas, kirtęs per indų savigarbą ir paskatinęs „svadeši“ (skr. „savas, [mūsų] pačių šalies“) judėjimą – raginimą boikotuoti importines prekes bei rinktis vietinę produkciją. Keliose judėjimo stadijose britiškos tekstilės drabužiai buvo aistringai deginami laužuose…

Boikotai, prasidėję dėl ekonominių priežasčių, XX a. pradžioje po truputį peraugo į aukštesnio lygio politinę rezistenciją: kiekviename žingsnyje buvo stengiamasi apeiti britiškąją tvarką. Viena iš svarbiausių figūrų tapo Mohandas¹ Gandis – teisininkas, tarptautinėje arenoje pasižymėjęs pilietinių teisių gynėjas, iškėlęs pilietinio nepaklusnumo idėją, t. y. nefizinį (nesmurtinį!) pasipriešinimą.

Vienas iš Gandžio raginimų buvo rinktis ne pigią britišką tekstilę, o vilkėti paprastą baltos indiškos medvilnės – khādī – rūbą.

Tačiau netrukus teko susidurti su realybės paradoksu: jis pats, apsirėdęs gerokai brangesniu tradicinės medvilnės rūbu, iš tribūnos siūlo paprastam žmogui neįkandamą sprendimą. Kaip galima skatinti skurdo, krizės ir socialinės nelygybės iškamuotą žmogų raginti atsitiesti ir pačiam pasirinkti laisvę, jeigu jis paprasčiausiai neišgali rinktis vietinės prekės? Pasirinkimo nėra? Nuo šios minties gijos ir prasidėjo rankomis verpiamo siūlo gija…

Geriausias mokytojas – pavyzdys

Už antikolonijinę veiklą beveik metams patekęs į kalėjimą, tautos vedlys laiko tuščiai neleido – kalėjime verpė rateliu. Verpimas buvo ne tik meditacijos ir minties gilinimo laikas – ratelis įgavo pagreitį ir netrukus tapo išsivadavimo iš ekonominės ir kolonijinės britų priespaudos simboliu.

Gandis ragino žmones patiems verpti, austi ir dėvėti rankomis austą khadį. Ir taip, savo naminiu audiniu, vaduotis nuo priespaudos – pavyzdžiui, nuo priespaudos pirkti britiškas prekes. Gandis suprato, jog nelaisvė gimsta visų pirma galvose: britiška prekė pigesnė, tačiau – žeminanti indišką identitetą, ir tik sugrįžimas prie paprasto, žmonių rankomis gaminamo produkto gali ne tik prikelti iš skurdo, bet ir grąžinti savigarbą.

Kuklusis manifestas

Kad neatsiliktų nuo savo žodžių ir galėtų iš tiesų solidarizuotis su labiausiai pažeidžiamais, nuo 1921 m. Gandis rengėsi itin kukliai: tik baltu dhočiu (dhoti – aplink strėnas sujuosiamas audinys), per pečius persimesdamas paprastą baltą skraistę. Ir Indijos politinėse tribūnose, ir Bekingemo rūmuose, net paskutinę savo gyvenimo akimirką – po 27-erių metų – jis vilkėjo tik dhotį. Paklaustas, ar viešnagės pas britų karalių metu jautėsi vilkįs pakankamai drabužių, Gandis atsakė: „Karalius vilkėjo už mus abu.“

Tyrinėtojas S. Balakrishnanas naują Gandžio „įvaizdį“ juokais pavadino pirmuoju mados manifestu. Stovėdamas beveik nuogas, nedidelis, trapaus sudėjimo, kuklus, bet tvirtas, Gandis kalbėdavo apie modernios Indijos valstybės kūrimą, visada pabrėždamas meilę, nesmurtinį pasipriešinimą, o nebyliai klausė: ar daug žmogui reikia? Ir ar taip sunku nuo minčių pereiti prie veiksmų? Kuklus rūbas – ir paprastas veiksmas – Gandžio mintį ne sumenkino, o kaip tik įgalino – nuleido ant žemės. Tai buvo įkvėpimas paprastam Indijos gyventojui, o kartu ir nemalonus bakstelėjimas tiems gražiai apsirengusiems, daug šnekantiems apie ateitį ir gerovę.

Šiandien Ahmedabade, paties Gandžio įkurtame „Gujarat Vidyapith“ universitete, privaloma dėvėti kuklųjį khadį, taip pat – kasdienė „verpimo pertraukėlė“. Verpimo rateliu disciplina šioje įstaigoje yra itin svarbi praktika, nes universiteto siekis – ugdyti širdį, darbštumą ir supratimą apie darbą, o tik tada – galvą. Tačiau ramybė ar įtemptas darbas girdisi skambant rateliui? Šiuolaikinės Indijos tekstilė yra dar toli nuo gandiškojo idealo.

Who Made My Clothes?

Neseniai per socialinius tinklus nuvilnijo akcija #WhoMadeMyClothes (liet. „Kas pagamino mano drabužius?“), raginusi vartotojus fotografuoti prekės ženklus ant savo drabužių ir žymėti atitinkamą prekės ženklą kartu su šiomis grotažymėmis, siekiant atkreipti gamintojų dėmesį, jog vartotojams rūpi, ar šis verslas – etiškas. Žinoma, toks verslo modelis – masinė paklausa ir pigi, masinė pasiūla Vakaruose – vargu ar įmanomas humaniškomis priemonėmis: akcija gimė minint prieš keletą metų Bangladeše įvykusią nelaimę, kada įgriuvus tekstilės fabrikui žuvo šimtai darbuotojų (tarp jų – vaikai), nesaugiomis sąlygomis gaminusių rūbus vakarietiškiems prekės ženklams. Šia akcija taip pat įpareigojami ir vartotojai – priimti sprendimą, kokią kainą norėtų mokėti už drabužius – ir ar nori mokėti už drabužius, pagaminamus tokia kaina.

Bangladešas? Galiu priminti, jog regionas turėjo savų ambicijų, todėl 1947 m. netapo Indijos valstybės dalimi, tačiau tiek kultūriškai, tiek geopolitiškai yra labai artimas šiaurės rytų Indijai. Problema, susijusi su Bangladešu, Indijoje – ne ką mažesnė: pasivaikščioję lietuviškame prekybos centre rasite ne vieną etiketę „pagaminta Bangladeše“ (Indijoje, Maroke, Turkijoje…). Vyraujant žemam pragyvenimo lygiui (t. y. visuomenei išgalint pirkti tik nebrangius produktus), didelei tekstilės paklausai tarp pačių Indijos piliečių, išvystytai vartotojiškai turizmo industrijai (na, kas gi nesusigundys pigia šilkine skara), produktus atsirinkti sudėtinga, tad etiškas verslas Indijoje vis dar yra ant išlikimo ribos.

Gandis greičiausiai negalėjo taip toliaregiškai numatyti industrializuotos Indijos likimo, tačiau savo laiku stebėdamas vykstančius procesus, numatė gana realias grėsmes – ir bandė kelti kitokius idealus.

Kuklumas, tausojimas, bendruomeniškumas, vietinių, save aprūpinančių (angl. self-sufficient) bendruomenių kūrimas, pirmenybė vietinei produkcijai, tvarus ūkininkavimas… Skamba kaip nūdienos realijas atliepianti ideologija, tačiau iš esmės išvardijau gandiškosios ekonomikos sudedamąsias. Gandis pabrėždavo, jog sveikiausiai ir laimingiausiai žmonės gyventų, jeigu kiekvienas pasigamintų ir suvartotų pagal savo poreikius.

Pamąstymui

Dažnai svarstau, kodėl šiandieninio pasaulio ekonominės ir švietimo galimybės vis dar neįgalino kiekvieno žmogaus gyventi oriai: suprantu tik tiek, kad industrializacija išlaisvino ekonomiką, tačiau neišlaisvino žmogaus iš jo paties pragaro ratų – iš nekuklių norų, iš menkinančio žvilgsnio į „juodą“ darbą. O kas turi išlaisvinti?

Gandis akcentavo ne ekonomiką: meilė, tiesa ir į jas vedanti nesmurtinė stovėsena, kantrybė, atjauta turėtų būti pagrindiniai žmogaus – ir valstybės! – idealai. Suprantu, kad pati išgyvenu ne mažesnę vergystę nei Gandžio amžininkai, nes įsivaizduoju esanti „priversta“ rinktis prekę iš trečiosios šalies. Gandis šioje vietoje mina ant sąžinės: iš tiesų tai – tik mano poreikiai. Tokie nekuklūs, kad net nestabteliu pagalvoti: galbūt mano pasirinkimai įkalina kitą žmogų? O gal menkina rankų darbo vertę?

Bet žiūrint į skaidrų Mahatmos gyvenimo atvaizdą pradeda atrodyti, kad įmanoma rinktis kitaip. Reikia tik sakyti tiesą, turėti noro ir išmonės. Gal medvilnės aktyvizmas, gal – vilnos. Galima pamedituoti sukant špūliukę vilnos.


1 Mohandas: Gandžio pilnas vardas – Mohandas Karamčandas Gandis, tačiau dėl didžių darbų jam įgavus pagarbą, dauguma į jį kreipėsi Mahatmos epitetu (iš sanskrito mahātmā – didi siela).  


Pirmąkart straipsnis publikuotas 2018 m. „Verpėjų“ leidinyje.

Žalios bendruomenės tinklaraštis atviras visiems, tad jeigu ir Tu nori pasidalinti žaliu turiniu – parašyk mums laiškelį ir padėk sukurti tvarios informacijos lobyną!

DALINTIS:

This Post Has 112 Comments

 1. Michaelgroor

  drug information and news for professionals and consumers. drug information and news for professionals and consumers.

  get cheap propecia pill
  Drugs information sheet. Get information now.

 2. Michaelgroor

  Everything about medicine. Actual trends of drug.

  https://propeciaf.store/ how to get cheap propecia
  Everything about medicine. Drugs information sheet.

 3. SammyDreld

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. п»їMedicament prescribing information.
  cialis 20 mg from canada
  Read here. Actual trends of drug.

 4. RobertMig

  All trends of medicament. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  cialis overnight shipping
  drug information and news for professionals and consumers. Read here.

 5. AlbertSeada

  What side effects can this medication cause? Read information now.
  buy cialis black
  Read here. Everything about medicine.

 6. WillisEndug

  Medscape Drugs & Diseases. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  generiac cialis
  Best and news about drug. Get information now.

 7. RobertMig

  Medscape Drugs & Diseases. safe and effective drugs are available.
  cheapest cialis tadalafil 20 mg
  Top 100 Searched Drugs. drug information and news for professionals and consumers.

 8. MorrisCaw

  What side effects can this medication cause? Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  https://tadalafil1st.online/# tadalafil cheapest price
  safe and effective drugs are available. What side effects can this medication cause?

 9. WillisEndug

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. drug information and news for professionals and consumers.
  tadalafil generic otc
  Get here. Read information now.

 10. AlbertSeada

  Read information now. Get warning information here.
  cialis store in korea
  Get information now. Long-Term Effects.

 11. Knino

  There is only one currency available for your location: $ – USD daily makeup staples Makeup brings out the beauty of your facial features while concealing imperfections, so you can put your best face forward. Walgreens can help you select the right cosmetics to flatter your skin tone and eye and hair color, so you can create gorgeous finishes for day or night. Liz Claiborne Curve Men’s Black Cologne Spray is an excellent choice for any man looking to add a bit of spice to his nightlife. This cologne ha… My frugal philosophy is pretty simple: Scrimp on things that don’t matter to have the money for things that do. Makeup is important to me. I’ll forego other things that aren’t that important to afford quality makeup (that means avoiding cheap makeup) at all costs!
  https://forum.spiato.com/profile/ashtonjimenez2
  You can also invest in Korean skincare sets containing cleansers, sheet masks, toners, and face creams to get the most out of your purchase.  This cleanser is made for those who have allergy-prone (or dry and sensitive) skin and features the holy trinity of skin care ingredients: niacinamide, glycerine, and ceramides. It gently lifts makeup, dirt, and impurities without impacting your skin’s pH levels or barrier. If you take a no-frills approach to skin care, you’ll love that this face wash will leave your skin comfortable–never tight—and without the need to follow up with another cleanser.   This cleanser is deffo good as it has been recommended by a lot of people and it lives to the hype. It doesn’t irritate my skin at all, I have combination skin and I have eczema and it hasn’t irritated my skin at all. It foams up a tiny bit but not a lot. It’s a good cleanser that doesn’t strip your face and make it dry, so it’s a good cleanser in my opinion.

 12. CharlesCoiny

  Get here. Drugs information sheet.
  sildenafil in europe
  Commonly Used Drugs Charts. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 13. Billyzidog

  п»їMedicament prescribing information. Read information now.
  sildenafil citrate 50mg tab
  Actual trends of drug. All trends of medicament.

 14. CharlesCoiny

  Medscape Drugs & Diseases. Commonly Used Drugs Charts.
  viagra without r/x
  Get information now. Medicament prescribing information.

 15. utila

  Currently, there are no legal and licensed Massachusetts online casinos. We’re talking about real-money casino sites like all the ones mentioned above. Legal and licensed online casinos work basically the same exact way as retail casinos — just via an online platform. If (or more realistically, when) online casinos are legal in Massachusetts, the Massachusetts Gaming Commission would very likely be the regulatory body providing oversight. But what about online casino gambling? Will bettors be able to play their favorite casino games like online poker, slots, craps, roulette and more starting tomorrow? Unfortunately, the answer is no. Online casino gaming will not be legalized at the same time as online sports betting. You cannot deposit money at the Chumba Casino but you can purchase Gold Coins. Some Gold Coins purchases also award you with FREE Sweeps Coins. You’ll receive 2,000,000 FREE Gold Coins and 2 FREE Sweeps Coins when registering at Chumba casino. Then for $10, you’ll receive a Gold Coin Offer – including 10,000,000 Gold Coins and 30 FREE Sweeps Coins.
  https://www.racenssr.com/wp/community/profile/dewittblunt0812/
  Playing casino games on a smartphone app has some major advantages over playing on a computer. For one thing, free casino apps allow you to take your gaming on the go. You can play your favorite slots or table games 24/7, anywhere you have a cell signal. Playing casino games from your mobile device has never been easier, or more fun. Another key benefit of free casino apps is that they offer exclusive promotions and bonuses. Many casino game apps use your phone’s push notifications to send you mobile-only offers for reload bonuses, free spins, and more. Website users never see these offers. If a player loses connection, or leaves a game while they have an action pending, the game is considered to be incomplete. If this occurs during a single player game, you’ll be reminded to finish any incomplete games when you next log in and play, within 24 hrs of the game creation. If players do not return within the specified period of time, the games will be automatically finalised. All Multi-Player games are automatically finalised.

 16. Edgarscoms

  Generic Name. Generic Name.
  https://canadianfast.com/# ed meds online without doctor prescription
  What side effects can this medication cause? Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 17. Jeffreyjem

  Drugs information sheet. All trends of medicament.
  online canadian drugstore
  Definitive journal of drugs and therapeutics. All trends of medicament.

 18. VictorHibre

  Generic Name. safe and effective drugs are available.
  https://canadianfast.com/# the canadian drugstore
  Generic Name. Commonly Used Drugs Charts.

 19. RobertanEft

  Read information now. Everything what you want to know about pills.
  online canadian drugstore
  Actual trends of drug. safe and effective drugs are available.

 20. RobertanEft

  п»їMedicament prescribing information. Read now.
  https://canadianfast.com/# buy anti biotics without prescription
  Long-Term Effects. Read information now.

 21. Edgarscoms

  Read information now. Get warning information here.
  medication canadian pharmacy
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Long-Term Effects.

 22. Edgarscoms

  Generic Name. Read information now.
  https://canadianfast.com/# ed meds online without prescription or membership
  Read now. Everything information about medication.

 23. VictorHibre

  What side effects can this medication cause? Drugs information sheet.
  https://canadianfast.online/# prescription drugs online without
  Some trends of drugs. Everything what you want to know about pills.

 24. MortonSpivy

  Everything information about medication. Get information now.
  https://edonlinefast.com cheapest ed pills
  Read here. Everything information about medication.

 25. EfrenRom

  Top 100 Searched Drugs. Get warning information here.
  best erection pills
  Everything what you want to know about pills. Some trends of drugs.

 26. PhilipZinue

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Best and news about drug.
  https://edonlinefast.com natural ed medications
  Get warning information here. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 27. Tamekia Tabb

  There is clearly a bunch to realize about this. I feel you made certain nice points in features also.

 28. RobertanEft

  What side effects can this medication cause? Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  ed medication
  Everything about medicine. Everything what you want to know about pills.

 29. MortonSpivy

  What side effects can this medication cause? Drugs information sheet.
  https://edonlinefast.com ed pills gnc
  Drug information. Some trends of drugs.

 30. PhilipZinue

  safe and effective drugs are available. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  male erection pills
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Top 100 Searched Drugs.

 31. MortonSpivy

  Some trends of drugs. Generic Name.
  best male enhancement pills
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Read information now.

 32. RobertanEft

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Long-Term Effects.
  buy ed pills
  Drugs information sheet. What side effects can this medication cause?

 33. EfrenRom

  Read information now. Actual trends of drug.
  https://edonlinefast.com erectile dysfunction drugs
  Best and news about drug. earch our drug database.

 34. Jamesmok

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Everything about medicine. https://amoxicillins.online/ order amoxicillin 500mg
  drug information and news for professionals and consumers. Everything about medicine.

 35. DavidRop

  Read information now. Read here.
  zithromax drug
  Medicament prescribing information. Medicament prescribing information.

 36. Donaldgem

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. п»їMedicament prescribing information.
  can i get propecia no prescription
  Some trends of drugs. Medscape Drugs & Diseases.

 37. AaronBup

  Drugs information sheet. Some trends of drugs.
  https://azithromycins.online/ generic zithromax over the counter
  Read information now. Read information now.

 38. Jamesmok

  All trends of medicament. Everything what you want to know about pills.
  https://clomiphenes.com can you buy generic clomid
  Medscape Drugs & Diseases. Read here.

 39. DavidRop

  Everything information about medication. All trends of medicament.
  where can i buy cheap clomid online
  Drugs information sheet. drug information and news for professionals and consumers.

 40. Jamesmok

  п»їMedicament prescribing information. Everything information about medication.
  https://finasteridest.com/ where to buy cheap propecia without dr prescription
  Drug information. Everything about medicine.

 41. AaronBup

  Generic Name. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  where can i get clomid pill
  Generic Name. safe and effective drugs are available.

 42. Donaldgem

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Some trends of drugs. https://amoxicillins.com/ where to buy amoxicillin 500mg
  Drugs information sheet. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 43. Jamesmok

  Everything what you want to know about pills. Read now.
  buy zithromax without presc
  Everything what you want to know about pills. All trends of medicament.

 44. DavidRop

  safe and effective drugs are available. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  where can i buy cheap propecia pills
  drug information and news for professionals and consumers. Medicament prescribing information.

 45. DennistrelD

  Generic Name. drug information and news for professionals and consumers.
  zithromax online pharmacy canada
  Get warning information here. Everything about medicine.

 46. JamesDog

  Drug information. Everything information about medication.
  https://mobic.store/# get mobic without insurance
  Actual trends of drug. Long-Term Effects.

 47. DonaldTam

  All trends of medicament. drug information and news for professionals and consumers.
  order generic nexium for sale
  Long-Term Effects. Everything what you want to know about pills.

 48. Willietak

  drug information and news for professionals and consumers. Get warning information here. can you get avodart without rx
  п»їMedicament prescribing information. Read information now.

 49. Willietak

  Everything about medicine. Long-Term Effects.
  https://nexium.top/# can you buy nexium online
  Cautions. Read now.

 50. JamesDog

  safe and effective drugs are available. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  https://levaquin.science/# can you get levaquin prices
  Actual trends of drug. Read information now.

 51. DonaldTam

  Drug information. Get here.
  levaquin pills
  drug information and news for professionals and consumers. Get warning information here.

 52. Willietak

  Everything information about medication. Actual trends of drug.
  buy mobic
  Cautions. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 53. DavidJaw

  All trends of medicament. drug information and news for professionals and consumers.
  where buy generic nexium for sale
  earch our drug database. Commonly Used Drugs Charts.

 54. JamesduS

  Definitive journal of drugs and therapeutics. safe and effective drugs are available.
  100 mg lisinopril
  Some trends of drugs. Get information now.

 55. KevinDEn

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  cost of stromectol medication
  Medscape Drugs & Diseases. Drugs information sheet.

 56. Zacharyfek

  Get warning information here. drug information and news for professionals and consumers.
  https://stromectolst.com/# ivermectin cream
  Read information now. Read information now.

 57. Jessehoine

  Read now. What side effects can this medication cause?
  stromectol ivermectin
  Everything about medicine. Commonly Used Drugs Charts.

 58. KevinDEn

  Actual trends of drug. Medscape Drugs & Diseases.
  https://stromectolst.com/# ivermectin cream cost
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read here.

 59. Ronalddonia

  Get here. Everything about medicine.
  https://stromectolst.com/# buy ivermectin for humans uk
  Read information now. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 60. KevinDEn

  Get warning information here. Everything information about medication.
  stromectol 3mg cost
  Medscape Drugs & Diseases. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 61. Zacharyfek

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. safe and effective drugs are available.
  https://stromectolst.com/# stromectol tablets
  Drugs information sheet. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 62. KevinDEn

  Everything what you want to know about pills. Everything about medicine.
  stromectol liquid
  Cautions. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 63. Ronalddonia

  safe and effective drugs are available. Best and news about drug.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 3mg pill
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Actual trends of drug.

 64. KevinDEn

  Some trends of drugs. Drug information.
  stromectol pill
  Top 100 Searched Drugs. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 65. Zacharyfek

  п»їMedicament prescribing information. Everything about medicine.
  https://stromectolst.com/# ivermectin usa
  earch our drug database. What side effects can this medication cause?

 66. Ronalddonia

  Everything what you want to know about pills. safe and effective drugs are available.
  https://stromectolst.com/# ivermectin oral 0 8
  Definitive journal of drugs and therapeutics. earch our drug database.

 67. KevinDEn

  Best and news about drug. Cautions.
  https://stromectolst.com/# stromectol prices
  Everything about medicine. drug information and news for professionals and consumers.

 68. JamesVex

  Actual trends of drug. Get warning information here.
  where to buy ivermectin
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Everything about medicine.

 69. Ronalddonia

  Drug information. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  stromectol tablets
  Get here. Best and news about drug.

 70. Zacharyfek

  Generic Name. Cautions.
  https://stromectolst.com/# how much does ivermectin cost
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Best and news about drug.

Parašykite komentarą