Vaikai, šiandien Jūsų diena!

Kas dar galėtų būti tokie žingeidūs ir žaismingi kaip mes – padirbtukai? Taip, tai mūsų mažieji – vaikai! Šiandien švenčiame tarptautinę vaikų gynimo dieną, tad nepamirškim apsaugoti jų ateities tausodami aplinką. Palikime jiems Žemę sveiką ir balansuotą 🌍🌿. Tokia gražia proga mūsų puikusis plunksnos valdytojas Genius suraitė mažiesiems eilėraštį apie saldainio popieriuko kelionę į … patys pamatysit!

🍡 Agotėlės saldainiukas 🍡

Agotėlė gražų rytą var var vartės lovoj,
Saulės akys ir tėvelis pro duris įšoko.
– Imk saldainį, – sako tėtė, – tiktai neprišiukšlink.
Tokios godžios mažos akys,
Saldainukas saujoj.

Agotėlės saldainukas vy vy vy vyniojos,
Į burnytę mažulytę taikėsi be proto.
Tik staiga jo popieriukas plast ir nuplasnojo,
Švyst pro langą, žybt ant medžio
Ėmė ir sustojo.

Agotėlė su šlepetėm šlept šlept iššlepsėjo,
Bėgo į kiemelį gelbėt savo popierėlio.
Jis pasakė, kad baisu jam ten vienam kaboti,
Drykst nuo medžio, kilst į orą
Dar toliau plasnoti.

Tas išdykęs greitas vėjas nešė popieriuką,
Rodė jam pasaulį gražų, davė parašiutą.
Skrido jis aukštai aukštai viršum debesėlių,
Kliuvo už lėktuvo sparno,
Visas apdulkėjo.

Skrido leidos popieriukas, če če če čežėjo,
Pabučiavo bitę, musę, oro balionėlį.
Agotėlė suko galvą, ką gi čia daryti,
Kad pagautų popierėlį
Bėgo kopetėlių.

Netikėtai popieriukas pūst pro plyšį durų,
Nusileido į šiukšlinę ir iškart užsnūdo.
Kambarin įšoko tėtis, žvilgt į popieriuką:
– Tu šaunuolė, Agotėle,
Šiukšlės vietoj guli 🗑👍.

👋 Visiems vaikams mojantis Jurgis Gvazdikėlis 👋

DALINTIS: