Ko mes galėtume pasisemti iš japonų kultūros?

Nors jau kelis dešimtmečius keliamos diskusijos apie klimato kaitą, neišvengiamai ekologinės krizės padariniai patys kalba už save. Tai rodo tiek įmonių ekologinį neatsakingumą, tiek paprasto piliečio abejingumą tausojant gamtą, todėl tokia situacija verčia miesto bendruomenes ieškoti būtinų sprendimų. Pastaruoju metu Lietuvoje atsiranda daug gerų iniciatyvų, vienu ar kitu būdu skatinančių atsakingą vartojimą, palaikyti tvaresnį gyvenimo būdą. Būtų galima vardinti daugybę šalių, kurios vadovaujasi tvarumo filosofija, bet labai vertinga būtų išskirti mums artimą dėl glaudaus santykio su gamta, pažangiąją Tekančios Saulės šalį – Japonijos atvejį, kaip išskirtinių tradicijų, pagarbos aplinkai pavyzdį, kurį puikiai galėtume pritaikyti savo kultūriniame kontekste. Tad ko mes galėtume pasisemti iš unikaliosios japonų kultūros?

Kitoks žvilgsnis į aplinką

Japonija ekonomiškai išaugo tik XIX a. viduryje, todėl ši tauta iki šiol linkusi taupyti, perdirbti viską, kiek įmanoma. Nors ten, kaip bet kurioje kitoje technologiškai išsivysčiusioje valstybėje (tačiau kartu esančioje ir etniškai archaiška), gaji vartojimo kultūra, vis dėlto, kas pirmiausia išskiria šią šalį iš kitų pažangiųjų šalių, yra tai, kad joje visur laikomasi pagarbos: rūpinamasi švara, pasižymima precizišku, aiškiai apibrėžtu šiukšlių rūšiavimu, pagarba darbui (darbui susikaupiama kaip maldai), aplinkai, aplinkiniams. Japonams būdingas kolektyviškumas, darbštumas, konservatyvumas, ypatingas punktualumas, griežtos tvarkos tiek kultūrine, tiek aplinkos švarumo prasme laikymasis. Miestuose sunkiai rasi šiukšliadėžę dėl ekonominių sumetimų – vietinės parduotuvės nenori mokėti už brangų šiukšlių išvežimą, taip pat dėl to, kad gatvėje ar einant, nepriimtina valgyti. Tad modernumas ir pagarbus požiūris į gamtą, kultūrą, paveldą, ypatinga Tekančios Saulės šalies ypatybė. Čia puikiai tiktų žurnalistės R. Sakalauskaitės apibūdinimas – „Japonija – teisingų kontrastų valstybė“.

Senoji japonų religija – šintoizmas (Shintō, jap. 神道 – pažodžiui „dievų kelias“) yra persipynęs su budizmo, dzenbudizmo ir konfucianizmo filosofijomis. Šintoizmo tradicijoje garbinimo objektas yra gamta bei ją įkūnijantys kami (jap. 神). Kami tai – dangaus ir žemės dievybės, dvasios ir reiškiniai, taip pat žmonės (imperatorius, protėviai ir pan.), paukščiai, gyvūnai, medžiai, augalai, kalnai, jūros bei kiti gamtos reiškiniai. Pasak prof. A. Beinoriaus, kami nėra matomos, bet suvokiamos širdyje. Gamta čia nėra tik žemiška, o žmonių pasaulis nėra griežtai atskirtas nuo dieviškojo, žmonės laikomi kami vaikais, todėl jie yra šventi. Vėliau budizmo filosofija, besiremianti atjauta, pagarba gyvybei, dzenbudizmas, akcentuojantis budrų šio mirksnio suvokimą, taip pat padarė įtaką japonų kultūrai. Iš šių skirtingų tradicijų visumos išsivystė pagarba gamtai. Toks platus ir ekocentriškas požiūris iki šiol reiškiasi dabartinėje japonų tautos sąmonėje – iš to ir polinkio taupyti susiformavo šios šalies savitas ekologinis mąstymas.

Kuklus kasdienybės paprastumas

„Nulis atliekų“, minimalizmo, tvaraus gyvenimo filosofija prasideda nuo pirmo klausimo: ar to man tikrai reikia? Toliau seka kitas klausimas: ką aš galiu padaryti, kad pagarbos gamtai būtų daugiau? Pirkėjas kaip veikianti jėga formuoja rinkos paklausą, o pardavėjas – rinkos pasiūlą. Nors tvaraus gyvenimo filosofija vadovaujasi tik maža dalis visuomenės, tačiau, jei didžioji dalis atsisakytų žaisti pagal pardavėjo taisykles, pardavėjas imtųsi naujos taktikos, nors ji nebūtinai būtų geresnė vartotojiškumo ar rūšiavimo prasme, tai vistiek keistų esamą kritinę situaciją (plastiko mažinimas, atsisakymas plastikinių maišelių, prekės iš perdirbtų medžiagų ir pan.). Vabi sabi (jap. 侘び寂び, liet. ,,kuklus paprastumas“) – viena iš Japonijos estetikos filosofijų, kuri skatina įžvelgti grožį paprastume ir netobulume. Ši filosofija puikiai papildo tvaraus gyvenimo idėjas.

Įdomus pakuočių mažinimo pavyzdys yra furošiki (jap. 風呂敷) – tai praktiška „audeklo ir mazgelių“ kultūra, kuri dabar naudojama kaip dovanų įpakavimo būdas arba įvairių daiktų (vaisių, knygų ir pan.) maišas. Vietoje plastikinių maišelių ar vyniojamo popieriaus galima panaudoti audeklą. Japonijoje pakuotei skiriama daugiau dėmesio nei pačiam turiniui – taip išreiškiama meilė artimui bei subtili estetika. Tokia praktika galėtų būti pasitelkiama ir pas mus – galbūt pakuotės iš natūralaus, visiškai suyrančio audeklo ženkliai sumažintų plastiko bei popieriaus suvartojimą?

Nuotraukos iš japanvisitor.com

Kintsugi (jap. 金継ぎ – „auksinis remontas“) – japonų keramikos taisymo menas gražiai įprasmina šią paprastumo filosofiją. Iš esmės yra 3 pagrindiniai kintsugi stiliai: įtrūkimo, gabaliuko ir jungties metodas. Nors kiekvienu atveju yra naudojama aukso spalvos epoksidinė medžiaga, kiekvienas metodas yra skirtingas. Tai moko pagarbos daiktui apskritai – išsaugoti jį, prikelti iš naujo, vietoje to, kad išmestume. Mingei judėjimo atstovas, estetas ir filosofas Soetsu Yanagi (1889–1961) teigė, kad „Grožis yra tai, kas siejasi su nauda („use“). Grožis gimsta iš (pa)naudos. Išskyrus (pa)naudą amatas neturi nieko gražaus.“ (cit. E. Pauplienė, VDA). S. Yanagi filosofijoje atsispindi idėja, jog kiekvienas daiktas turi savo unikalią dvasią, charakterį, istoriją. O jei ši mintis apie daikto gyvastingumą taptų mūsų kasdienio gyvenimo esme, galbūt su kiekvienu daiktu atrastume kitokį ryšį, kuris vestų į pagarbą jam, vietoje to, kad nuolatos pirktume vis naujus ir naujus bedvasius pakaitalus?

Nuotrauka iš superduperstudio.co

Verta paminėti japonų gilią pagarbą tautos paveldui ir augančiam medžiui. Kaip teigia bonsų meistras P. Ptakauskas, šintoistinė Kasuga Taiša šventykla Naroje buvo pastatyta taip, kad nepažeistų senojo kedro (Honsha-osugi) šaknų. Pastatas, esantis nuokalnėje, darniai įsilieja į peizažą. Tam, kad tradicijos būtų palaikomos, šventyklos yra pastoviai perstatomos, net stogo brėžiniai padedami po stogu, kad meistrai, praėjus kuriam laikui, juos surastų ir vėl pagal tą patį brėžinį tvarkytų šventyklos stogą. Taip toliau perduodama senosios šventyklos statybos paslaptis. Tai puikus pavyzdys mūsų šaliai – nekirsti sveikų medžių, o leisti jiems natūraliai įsikomponuoti miesto erdvėje, ne pulti griauti senų ar naujų pastatų, o protingai pritaikyti jų patalpas kitoms reikmėms (socialinėms, meno, edukacinėms).

Kalbant apie pagarbą maistui, jis yra patiekiamas mažuose induose, atskirose lėkštėse, tačiau viską valgant kartu. Tokia valgymo kultūra skatina valgyti lėtai, mėgautis maistu, smegenys turi daugiau laiko suvokti, kad kūnas pasisotino. Taip ne tik tausojama sveikata, bet ir išvengiama maisto švaistymo. O ir japonų dietą sudaro aukštos energetinės vertės produktai, kurie užtikrina reikalingų maistinių medžiagų organizme įsisavinimą. Įdomu tai, kad čia nemandagu palikti maistą nesuvalgytą, tai šeimininkui – tikras įžeidimas. Todėl visada užsisakant ar perkant maistą reikia iš anksto numatyti, kiek suvalgysi. Taip pat šioje šalyje yra svarbus sezoniškumas – maiste turi atsispindėti esamas metų laikas (net aptarnautojų kimono pabrėžia sezoniškumą, pvz. žydinčias hortenzijas vasarą).

Galiausiai arbatos gėrimo tradicija – neatsiejama ir svarbi Tekančios Saulės šalies kultūros dalis, artima dzenbudizmo filosofijai. Kaip buvo minėta anksčiau, japonų keramikai būdinga asimetrija, natūralumas, todėl nuo XVI a. Japonijoje svarbus arbatos gėrimo ceremonijos indas yra čiavan (jap. 茶碗), įprasminantis keramiko vidinį pasaulį per ypač vertinamą minimalistinę formą, detales, faktūrą, simbolius, spalvą. Pagrindiniai arbatos gėrimo principai, kuriuos XVI a. iškėlė Sen no Rikiū, yra šie: harmonija – va (jap. 和), pagarba – kei (jap. 敬), grynumas – sei (jap. 清), ramybė – džiaku (jap. 寂). Japoniškoji arbatos gėrimo ceremonija yra ne tik savitas šios tautos ritualas, bet ir kaip pagarbos vakarietiškoje kasdienybėje pavyzdys, kaip lėtas, sąmoningas, ir kartu paprastas arbatos gėrimo ritualas gali įnešti ramybės, mėgaujantis kiekvienu gurkšniu. 

Nuotrauka iš unsplash.com

Kamikatsu miestelio pavyzdys

Kamikatsu – tai nedidukas miestelis Japonijoje, esantis Tokušimos prefektūroje. Čia gyvena apie 1500 gyventojų, kurie rūšiuoja atliekas į 34 skirtingus srautus. Išskirtinė šios vietovės idėja ta, jog gyventojai turi juos apjungiantį didį tikslą – iki 2020-ųjų metų tapti 100 % beatlieke gyvenviete, ją paverčiant visiškai atliekų nesugeneruojančiu, „Nulis atliekų” miesto pavyzdžiu. Prieš 20 metų „Bešiukšliu” miestu vadinamas Kamikatsu priėmė strategiją visas miesto atliekas pernaudoti arba perdirbti tiek kartų, kiek tik įmanoma. Šiuo metu miestas panaudoja apie 80 proc. čia susidarančių atliekų. Nors dalis gyventojų nėra patenkinti, kad rūšiuojamas medžiagas tenka valyti, tai yra reikšmingai ekologiškau nei deginti šiukšles.

Trumputį dokumentinį video apie Kamikatsu miestą rasite štai čia.

Fragmentas iš dokumentikos https://www.youtube.com/watch?v=OS9uhASKyjA
Fragmentas iš dokumentikos https://www.youtube.com/watch?v=OS9uhASKyjA

Jei tokių miestų atsirastų ir Lietuvoje, būtų padarytas labai didelis žingsnis mūsų šalies aplinkosaugoje, paspartinantis ir kitų miestų veiksmus, žengiant tvaresnio gyvenimo urbanistinėje aplinkoje link. Žinoma, „Nulis atliekų“ miesto vizija lieka kaip utopija, nepaisant to, tikslingi maži bendruomenių žingsniai, darantys įtaką vietinei valdžiai, gali atnešti daug gerų rezultatų.

Pagarba kaip įsisąmoninta atsakomybė

Vertėtų pabrėžti pagarbos reiškinį ne tik kaip kultūrinę vertybę, būdingą japoniškajai pasaulėžiūrai, bet ir kaip bendražmogiškos atsakomybės pavyzdį už tai, ką turime, ką reikia gyvybiškai saugoti. Mūsų urbanistinė politika ir miestų veidai labai pasikeistų, jei tiek institucijos, įmonės, tiek kiekvienas pilietis visų pirma, prieš imdamiesi projektų ar tiesiog žingsniuodami į parduotuvę (su savo daugkartiniais maišeliais), atsižvelgtų į esminį dalyką – pagarbą gamtai, sau (sveikatai), daiktui, paveldui, kultūrai, kasdienybei.

Nuo kiekvieno iš mūsų pastangų priklauso, kokioje aplinkoje toliau gyvensime – ar betono džiunglėse su užterštu oru, ar darniame žmogaus ir gamtos kūrinyje, kuo mažiau prieštaraujančiame vienas kitam. Atsakingai elgiantis su maistu, daiktais, drabužiais ir pan. galime prisidėti prie bendros aplinkos gerovės, todėl manymas, kad vienas žmogus nieko nepakeis, tik toliau generuos vartojimo mastus. Problema yra būtent neįsisąmoninta asmeninė atsakomybė bei sąmoningų, veiksnių žmonių bendruomenių stoka, galinti pakeisti miesto veidą. Pagarba kaip per holistinį žvilgsnį įsisąmoninta atsakomybė tiesia kelią šimtmečių kultūrai, o ne trumparegiški sprendimai, kurie nesprendžia ekologinės krizės problemos iš esmės.

Daugiau Jūratės Ziedelytės straipsnių rasite jos Tekstų Palėpėje.

Žalios bendruomenės tinklaraštis atviras visiems, tad jeigu ir Tu nori pasidalinti žaliu turiniu – parašyk mums laiškelį ir padėk sukurti tvarios informacijos lobyną!

DALINTIS:

This Post Has 100 Comments

 1. Michaelgroor

  Best and news about drug. Best and news about drug.

  zithromax 500 tablet
  Medscape Drugs & Diseases. safe and effective drugs are available.

 2. Michaelgroor

  drug information and news for professionals and consumers. earch our drug database.
  https://amoxila.store/ amoxicillin tablet 500mg
  Some trends of drugs. Best and news about drug.

 3. SammyDreld

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Actual trends of drug.
  buy dapoxetine with cialis
  Commonly Used Drugs Charts. Long-Term Effects.

 4. WillisEndug

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Drugs information sheet.
  price comparison tadalafil
  Everything what you want to know about pills. п»їMedicament prescribing information.

 5. AlbertSeada

  Everything information about medication. Commonly Used Drugs Charts.
  https://tadalafil1st.com/# cialis free trial coupon
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 6. RobertMig

  Read now. Read here.
  https://tadalafil1st.com/# tadalafil 5mg tablets price
  Everything information about medication. Read information now.

 7. WillisEndug

  All trends of medicament. safe and effective drugs are available.
  https://tadalafil1st.online/# tadalafil tablets 20 mg india
  Medscape Drugs & Diseases. safe and effective drugs are available.

 8. MorrisCaw

  Long-Term Effects. Generic Name.
  https://tadalafil1st.online/# generic tadalafil from india
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Medscape Drugs & Diseases.

 9. SammyDreld

  Get warning information here. All trends of medicament.
  discount tadalafil 20mg
  Drugs information sheet. Drugs information sheet.

 10. bulk token

  he blog was how do i say it… relevant, finally something that helped me. Thanks

 11. AlbertSeada

  Read here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  tadalafil otc usa
  Drugs information sheet. Cautions.

 12. WillisEndug

  Everything about medicine. Some trends of drugs.
  buy brand cialis
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Commonly Used Drugs Charts.

 13. Billyzidog

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  buy sildenafil tablets online
  Read here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 14. BradleyWhone

  Read now. Everything what you want to know about pills.
  best time to take viagra
  earch our drug database. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 15. BradleyWhone

  Read now. Cautions.
  https://viagrapillsild.online/# viagra vanessa hudgens oline
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 16. RobertanEft

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Everything what you want to know about pills.
  canadian pharmacy prices
  Get information now. Best and news about drug.

 17. Jeffreyjem

  Get warning information here. Read now.
  https://canadianfast.com/# prescription meds without the prescriptions
  Top 100 Searched Drugs. п»їMedicament prescribing information.

 18. Edgarscoms

  drug information and news for professionals and consumers. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  https://canadianfast.online/# prescription drugs without prior prescription
  Actual trends of drug. drug information and news for professionals and consumers.

 19. RobertanEft

  Get here. п»їMedicament prescribing information.
  https://canadianfast.online/# buy prescription drugs online legally
  Read now. Actual trends of drug.

 20. Edgarscoms

  earch our drug database. Top 100 Searched Drugs.
  canadian neighbor pharmacy
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 21. VictorHibre

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Drugs information sheet.
  https://canadianfast.online/# prescription drugs without prior prescription
  Actual trends of drug. п»їMedicament prescribing information.

 22. Michaeleffiz

  Medscape Drugs & Diseases. Drug information.
  https://canadianfast.online/# comfortis for dogs without vet prescription
  Top 100 Searched Drugs. Some trends of drugs.

 23. RobertanEft

  safe and effective drugs are available. Drugs information sheet.
  buy canadian drugs
  Read information now. Read here.

 24. Edgarscoms

  Cautions. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  https://canadianfast.online/# online canadian pharmacy
  safe and effective drugs are available. Drugs information sheet.

 25. PhilipZinue

  Best and news about drug. drug information and news for professionals and consumers.
  ed pills online
  Medscape Drugs & Diseases. Everything information about medication.

 26. EfrenRom

  earch our drug database. Commonly Used Drugs Charts.
  top erection pills
  What side effects can this medication cause? earch our drug database.

 27. MortonSpivy

  Get here. Everything what you want to know about pills.
  how to cure ed
  Everything information about medication. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 28. Stanford Laska

  Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 29. RobertanEft

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. All trends of medicament.
  https://edonlinefast.com male erection pills
  Best and news about drug. Long-Term Effects.

 30. PhilipZinue

  All trends of medicament. Get information now.
  https://edonlinefast.com over the counter erectile dysfunction pills
  Get information now. Read information now.

 31. RobertanEft

  Drugs information sheet. п»їMedicament prescribing information.
  https://edonlinefast.com pills erectile dysfunction
  Definitive journal of drugs and therapeutics. drug information and news for professionals and consumers.

 32. Jamesmok

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Drug information.
  https://clomiphenes.com how to buy clomid without dr prescription
  Commonly Used Drugs Charts. Read now.

 33. Donaldgem

  Everything information about medication. Everything information about medication. amoxicillin 500 tablet
  Drug information. earch our drug database.

 34. Jamesmok

  Drug information. Get warning information here.
  get cheap clomid online
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 35. DavidRop

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Actual trends of drug. amoxicillin 500 mg tablets
  Actual trends of drug. Read now.

 36. Jamesmok

  Get warning information here. Long-Term Effects.
  propecia sale
  Drugs information sheet. Read here.

 37. Jamesmok

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Get information now. amoxicillin 500mg capsules price
  Read information now. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 38. DennistrelD

  All trends of medicament. Long-Term Effects.
  how to get clomid price
  Some trends of drugs. All trends of medicament.

 39. DavidRop

  Read information now. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  zithromax 500mg
  Actual trends of drug. earch our drug database.

 40. DennistrelD

  п»їMedicament prescribing information. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  clomid no prescription
  earch our drug database. Read information now.

 41. JamesDog

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. earch our drug database.
  how can i get generic mobic online
  Some trends of drugs. Everything information about medication.

 42. DavidJaw

  Read information now. What side effects can this medication cause? https://avodart.science/# avodart cost
  Read here. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 43. Willietak

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  where to buy cheap nexium without rx
  drug information and news for professionals and consumers. Actual trends of drug.

 44. DonaldTam

  Medscape Drugs & Diseases. Drug information.
  https://levaquin.science/# get cheap levaquin prices
  Get warning information here. Get warning information here.

 45. DonaldTam

  Everything what you want to know about pills. Actual trends of drug.
  order generic mobic pill
  Read now. Read information now.

 46. Willietak

  Commonly Used Drugs Charts. Get warning information here. https://avodart.science/# can i purchase generic avodart without a prescription
  All trends of medicament. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 47. JamesduS

  Everything information about medication. Top 100 Searched Drugs.
  https://levaquin.science/# where to buy generic levaquin pills
  Generic Name. п»їMedicament prescribing information.

 48. JamesDog

  drug information and news for professionals and consumers. Get information now.
  https://mobic.store/# generic mobic without rx
  Get information now. Everything information about medication.

 49. DonaldTam

  Everything about medicine. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  https://lisinopril.science/# buy lisinopril 2.5 mg online
  Some trends of drugs. Get information now.

 50. Willietak

  Generic Name. Read information now.
  https://nexium.top/# can you get nexium pill
  Everything what you want to know about pills. Actual trends of drug.

 51. Ronalddonia

  п»їMedicament prescribing information. Drugs information sheet.
  ivermectin 3 mg tabs
  All trends of medicament. Top 100 Searched Drugs.

 52. Jessehoine

  earch our drug database. Medscape Drugs & Diseases.
  stromectol usa
  Commonly Used Drugs Charts. What side effects can this medication cause?

 53. Zacharyfek

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. What side effects can this medication cause?
  https://stromectolst.com/# ivermectin 1% cream generic
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Commonly Used Drugs Charts.

 54. KevinDEn

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Get warning information here.
  stromectol south africa
  Drugs information sheet. Get here.

 55. KevinDEn

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Actual trends of drug.
  stromectol uk
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Actual trends of drug.

 56. Zacharyfek

  Read information now. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://stromectolst.com/# stromectol 3mg
  Everything about medicine. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 57. KevinDEn

  Get here. Top 100 Searched Drugs.
  ivermectin purchase
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Get warning information here.

 58. Jessehoine

  Read information now. What side effects can this medication cause?
  https://stromectolst.com/# ivermectin 6 mg tablets
  Read now. Read here.

 59. KevinDEn

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Cautions.
  ivermectin 4000 mcg
  Everything what you want to know about pills. Drug information.

 60. Zacharyfek

  earch our drug database. Some trends of drugs.
  stromectol uk buy
  All trends of medicament. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 61. KevinDEn

  Commonly Used Drugs Charts. All trends of medicament.
  stromectol cream
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Medicament prescribing information.

 62. JamesVex

  earch our drug database. Read here.
  purchase oral ivermectin
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Top 100 Searched Drugs.

 63. Ronalddonia

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  ivermectin eye drops
  Read information now. Cautions.

Parašykite komentarą